Gwenael Morice. Férový okruh.

18. 7. 2021 - 24. 10. 2021

Férový okruh představil sofistikovaný projekt francouzského sochaře Gwénaëla Morice, který vytváří design z plastových obalů produktů běžně používaných v evropských domácnostech. Jde především o přepravky, krabice či běžný obalový materiál drogistických výrobků, potravin, tekutin atp. Férový okruh pomyslně propojuje bretaňské přístavní městečko Lorient, kde umělec žije a tvoří, spolu se dvěma výstavními místy v Čechách, jimiž jsou Galerie Středočeského kraje – GASK v Kutné Hoře a arto.to galerie v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou. Ostatně trasu z francouzského Lorientu do Čech autor velmi dobře zná, jezdí po ní pravidelně od počátku devadesátých let, a to díky své ženě pocházející právě z ČR.

Instalaci ve veřejných prostorách předpolí Uhelného mlýna nazval autor Závoj. Jedná se o modro červenou vitráž, vykrývající vysoké průmyslové okno objektu. Ve své podstatě  jde o upcycling autorem již dříve užitého materiálu, plastových přepravek, které v roce 2017 posloužily jako podnož výstavních stolů při Moriceově první site specific instalaci v Uhelném mlýně, nazvané Rozbal obal. Subtilní a přitom silně kontrastní vertikální vitráž na okně objektu Kotelna bude veřejnosti přístupná dlouhodobě, i po skončení výstavy v Galerii Středočeského kraje. Objekt bude stárnout s domem a veřejnost se stane svědkem jeho postupné degradace v čase. Gwénaël Morice a brněnský streetartový umělec TIMO jsou autory prvních výtvarných intervencí, jež se staly plnohodnotnou součástí konvertovaného industriálního prostředí Uhelného mlýna.

Kurátorsky připravila Veronika Marešová